O Nas Kontakt Aktualności Lokalizacja i dojazd Regulamin zwiedzania Regulamin Muzeum Gazownictwa
Aktualna wystawa Maszyny i urządzenia XIX wieku Piece i grzejniki Gazomierze i liczniki Latarnie gazowe Planowana wystawa Wirtualna wycieczka panoramiczna
Gaz źródłem światła Historia Gazownictwa Spotkania muzealne Publikacje z archiwum Wolskie rogatki 2015. Dzień otwarty w Muzeum Gazownictwa 71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Medal pamiątkowy Siatka i palnik lampy gazowej Koncesja z 1856 r. Wspomnienia Hymn Górniczy Wydawnictwa Kalendarium

EDUKACJA I KULTURA

SPOTKANIA MUZEALNE

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Muzeum Gazownictwa w Warszawie pragnie przedstawić Państwu program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, którego celem jest poszerzenie wiedzy historycznej związanej z wynalazkami i rozwojem technik pozyskania źródła światła i energii cieplnej, odgrywającej podstawową rolę w rozwoju ludzkości i w dużym stopniu decydującym o postępie cywilizacyjnym, a także poznanie ludzkiej twórczości przemysłowej i dziedzictwa kultury materialnej naszego miasta.

Różnorodne formy lekcji dostosowane są do wieku uczestników (zabawa, pokazy, warsztaty plastyczne, pogadanki, wykłady, pokazy filmowe, spacer po zabytkowym terenie z architekturą przemysłową z XIX wieku oraz zwiedzanie ekspozycji muzealnej) co sprawia, że zajęcia są atrakcyjne i interesujące dla różnych grup wiekowych. Edukacja muzealna jest cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach. Podczas spotkań wiedza przekazywana jest uczestnikom przez doświadczonych prelegentów i poprzez różnego rodzaju pokazy praktyczne oraz bezpośredni kontakt z unikalnymi zabytkami techniki z odległych początków do czasów nam współczesnych. Tematy spotkań muzealnych mogą być modyfikowane, w zależności od sugestii nauczyciela, a stopień ich szczegółowości i zakres przekazywanej wiedzy dostosowany do wieku uczestników. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość opracowania tematów zaproponowanych przez nauczyciela.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie i do korzystania z naszej oferty mającej charakter popularno - naukowy, a tematyka lekcji muzealnych podzielona jest na dwie grupy:

  • Spotkania dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

  • Lekcje muzealne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

W każdej grupie wiekowej lekcje muzealne ułożone są w bloki tematyczne. Spotkania dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, obejmują tematy z zakresu: opowieść związaną z historią oświetlenia, prezentowanie zbiorów muzealnych i zajęcia plastyczne. Lekcje muzealne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, dotyczą historii przemysłu gazowniczego i jego wpływu na rozwój cywilizacyjny, ekspozycja muzealna i architektura przemysłowa świadectwem unikatowych zabytków techniki i kultury materialnej Warszawy. Projekcje filmów oświatowych o tematyce poświęconej historii gazownictwa i jej architekturze, rozwoju technologii gazownictwa i ochrony środowiska, stanowią uzupełnienie prelekcji lub są wyświetlane samodzielnie na życzenie zainteresowanych.


Rezerwacje:

Prosimy o kontakt mailowy, zawierający opis grupy (liczebność, wiek) oraz wskazówki dotyczące preferowanej treści spotkania.
E-mail: muzeum.warszawa@pgnig.pl

Koszty lekcji muzealnych:

Spotkania i lekcje w Muzeum Gazownictwa w ramach akcji edukacyjnej, są bezpłatne.

Informacje dodatkowe:

Spotkania i lekcje muzealne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 -13.00
Czas trwania zajęć uzależniony jest od programu i wynosi odpowiednio: od 45 - 90 minut.
Grupy mogą liczyć maksymalnie 25 osób.
Zajęcia odbywają się w przestrzeni wystawowej muzeum, przystosowanej do spotkań.


Lekcje muzealne dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych

Oferta tematów lekcji muzealnej i zwiedzania z przewodnikiem stałej ekspozycji muzealnej związanej z historią „Gazowni Warszawskiej” może być zmieniona zgodnie z sugestią opiekuna grupy i czasu wyznaczonego na przekazywanie wiedzy.

1. Zabytki architektury przemysłowej

(czas trwania ok. 25 min.)
Zwiedzanie z przewodnikiem ciekawych miejsc zabudowanych obiektami z czerwonej cegły z końca XIX wieku. Fascynująca forma „zbiorników gazu”, charakterystyczna i ozdobna fasada „wieży ciśnień” oraz stylowa i piękna architektura budynków przemysłowych. Przybliżenie genezy powstania Zakładu Gazowego Nr 2 na Woli i jego wpływ na rozwój gospodarczy miasta. Zaprezentowanie najciekawszych obiektów kompleksu gazowni, podkreślając znaczenie rewitalizacji historycznych obiektów industrialnych dla współczesnej nauki, edukacji, kultury materialnej Warszawy.

2. Zarys historii gazownictwa

(czas trwania ok. 15 min.)
Podczas wykładu uczniowie zapoznają się z kolejnymi etapami rozwoju przemysłu gazowego w świetle przemian gospodarczych i społecznych Europy. Szczególna uwaga skierowana jest na przybliżenie dziejów gazownictwa w Warszawie - od powstania fabryki gazu na Powiślu, w dobie Królestwa Kongresowego, do późniejszego okres historii Gazowni na Woli i jej dziejów po II wojnie światowej.

3. Historia Muzeum Gazownictwa

(czas trwania ok. 25 min.)
Uczestnicy zajęć poznają krótki rys historii powstania Muzeum i jego statutowej działalności z jednoczesną prezentacją muzealnych zabytków (maszyny i urządzenia techniczne, zbiory urządzeń gospodarstwa domowego, dawne dokumenty, zdjęcia archiwalne i inne kolekcje), połączoną z wykładem opisującym proces technologiczny produkcji gazu metodą „suchej destylacji węgla kamiennego”. W czasie zwiedzania muzealnej kolekcji, prezentowane są praktyczne przykłady wykorzystaniu energii świetlnej i cieplnej gazu oraz zostają przybliżone najważniejsze fakty związane z rozwojem oświetlenia gazowego miasta.

4. Filmy oświatowe

(czas trwania ok. 20 min.)
Zajęcia mogą składać się z prezentacji kilku oryginalnych filmów. Punktem wyjścia jest projekcja filmu historycznego pt. „150 lat Gazowni Warszawskiej”, a następnie film związany z techniką poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego („Jak powstaje gaz ziemny”), ochroną środowiska („Ciepło słońca z ziemi”) i inne, np. korporacyjny (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA) i fabularny, w którym wykorzystane są eksponaty muzealne, jako rekwizyty filmowe („Wenecja”). Pokaz filmowy jest uzupełnieniem wykładu i zdobytej wiedzy. Pozwala też, poznać nowe, współczesne kierunki rozwoju przemysłu gazowniczego. Dobór tematów filmowych i ich wyświetlenie odbywa się na życzenie zainteresowanych.

5. Wystawy czasowe

(czas trwania ok. 10 min.)
Muzeum organizuje czasowe wystawy sztuki, dla których wydzielono osobną galerię w budynku. Muzeum współpracuje z artystami i instytucjami kulturalnymi.

 

Spotkania dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

Oferta tematów spotkania muzealnego może być zmieniona zgodnie z sugestią opiekuna grupy i czasu wyznaczonego na przekazywanie wiedzy.

 

 

1. Spacer po otoczeniu Muzeum

(czas trwania ok. 20 min.)
Podczas spaceru z przewodnikiem, dzieci poznają najciekawsze miejsca Starej Gazowni Warszawskiej, gdzie są miejsca magiczne, które oświetla srebrzysty i migotliwy blask ulicznych latarni gazowych oraz zabytkową architekturę przemysłową obiektów: charakterystycznej wieży ciśnień i wyniosłych okrągłych zbiorników gazu jak również miejsce pamięci „Życie za wolność”.

 

2. Historia Muzeum Gazownictwa

(czas trwania ok. 15 min.)
Na zajęciach dzieci dowiadują się jak powstało Muzeum, jaką funkcję spełnia i czym się zajmuje, dlaczego warto je zwiedzać i skąd pochodzą zbiory muzealne oraz na czym polega praca muzealnika. Uczniowie zapoznają się z nowymi pojęciami: eksponat, kolekcja, wystawa i szukają ich przykładów w muzealnych wnętrzach. Zajęcia kończą się zapaleniem latarni gazowych.

 

3. Poznajemy ekspozycję muzealną

(czas trwania ok. 25 min.)
Zajęcie rozpoczynają się zwiedzaniem wybranych, najbardziej ciekawych wystaw, gdzie dzieci dowiadują się o dawnych wynalazkach, które miały wpływ na życie ludzi. Podczas spotkania prezentowane są przedmioty codziennego użytku, które stanowiły wyposażenie gospodarstwa domowego używane w przeszłości. Zajęcia kończą się warsztatami plastycznymi, podczas których dzieci kolorują ilustracje dawnych humorystycznych reklam gazowych.

 

4. Tajemnice Warszawy

(czas trwania ok. 15 min.)
W czasie zajęć dzieci poznają najciekawsze legendy i historię naszego miasta. Lekcja ilustrowana jest zdjęciami (slajdami), które pozwalają poznać charakterystyczne i ciekawe miejsca: piękno architektury zabytkowych obiektów, pomniki, herb i flagę Warszawy. Zajęcia są zabawą edukacyjną „Zgadnij, co to jest?”. Dzieci wykazują się wiedzą i umiejętnością wypowiedzi.
 

5. Filmy oświatowe

(czas trwania ok. 15 min.)
Projekcie filmów oświatowych o tematyce poświęconej: historii gazownictwa, nowoczesnym metodom poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego, ochronie środowiska, stanowią uzupełnienie prelekcji i lekcji muzealnych lub są wyświetlane samodzielnie na życzenie zainteresowanych.

 

6. Muzealne inspiracje

(czas trwania 10 min.)
Jest to cykl zajęć związany ze zwiedzaniem aktualnych „okresowych wystaw”, galerii wykonanej w oparciu o różnego rodzaju gatunki dzieł sztuki np.: malarstwa, rzeźby lub fotografii. W trakcie zajęć dzieci utrwalają swoje wrażenia i poznają tajniki warsztatu twórcy oraz dokonują wyboru narzędzi pracy artysty.

 

Home  |  Aktualności  |  O Nas  |  Oferta  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Projekt i wykonanie: Newtopia