Zaznacz stronę

Jak zamówić lekcję muzealną

1. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00.
 • lekcja trwa 60–90 minut, w tym ok 20-30 min spacer po terenie gazowni.
2. Lekcje muzealne są bezpłatne.
3. Rezerwacja/odwołanie lekcji:
 • tel. 22 589 42 41 22 589 48 69 lub 22 691 85 23 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–
  14.30
 • prosimy o podanie preferowanego terminu lekcji, liczebności klasy, numeru szkoły oraz
  danych nauczyciela/opiekuna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mailowy),
 • najpóźniej 2 dni przed terminem lekcji prosimy przysłanie imiennej listy wszystkich
  uczestników,
 • grupa może liczyć maksymalnie 30 osób,
 • prosimy o telefoniczne potwierdzenie rezerwacji najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem
  zajęć pod wyżej wskazane numery tel.,
 • prosimy o punktualne przybycie;
 • rezerwację można odwołać najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem lekcji muzealnej.
 • odpowiedzialność za grupę spoczywa na opiekunach,
 • podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Gazownictwa w Warszawie; jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację,

Muzeum zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć na 3 dni przed umówionym terminem.

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt pod wskazane numery telefonu od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00 – 14.30 lub pod e-mailem na adres muzeum.warszawa@pgnig.pl